Treci la conținutul principal

Regulament oferte

REGULAMENT CAMPANII REDUCERI 8 MARTIE

Articolul 1.Organizatorul campaniilor de reduceri

Art.1.1. Campaniile promoționale sunt organizate de societate comercială GRAVEAZA POVESTEA TA SRL cu sediul social în Tunari, Ilfov, str. Alexandru Ioan Cuza, nr 32A, cu punct de lucru în București, sector 1, str. Puțul lui Zamfir, nr 37, etaj 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J23/4340/2020, cod unic de înregistrare RO43095942.

Art.1.2. Decizia de derulare a campaniilor promoționale conform regulilor prezentului regulament este finală și obligatorie pentru participare. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România.

Art.1.3. Organizatorul prezentării rezervării dreptul de a modifica oricare dintre condițiile de stabilitate în regulamentul regulamentului în perioada desfășurării campaniilor, din motivele întemeiate, dar nu înainte de a anunța publică despre aceste modificări.

Articolul 2. Durata. Locul desfășurării

Art.2.1. Campaniile promoționale se desfăoară periodic pe site-ul lor.ro sau partenere pe site-ul (Mag Marketplace); prețurile promoționale pot fi diferite pe site-urile partenere propria față de site-ul, ca urmare a diverselor comisioane percepute de către acești parteneri sau din motive de fidelizare și atragere de noi achiziții.

Art.2.2. Perioada de acordare a produselor aflate în promoție menționată este la secțiunea „Regulament campanii reduceri” pentru ofertele lunii curente vizibile în paginile site-ului loor.ro, reducerile se referă la perioada 21 februarie - 20 martie 2022, orele 23:59 și pot varia prin afișarea acestora prin site-ului sau ale partenerilor menționați mai sus.

Articolul 3. Produse participante la campanie

Art.3.1. Obiectul campaniilor băncii specifice sau toate produsele comercializate pe site-ul lor.ro. Lista completă a produselor aflate la promoție, sau puteți găsi în Anexa 1.

Articolul 4. Dreptul și condițiile de participare

Art.4.1. De aceste campanii beneficiază de orice persoană fizică care are domiciliul stabil în România, care are o vârstă de 18 ani și care se îngrijesc de unul sau mai multe produse care fac obiectul acestor promoții în perioadele menționate.

Articolul 5. Modul de desfășurare a campaniilor promoționale

Art.5.1. Modul de desfășurare a fiecărei campanii promoționale va fi descris pe site în secțiunea „Regulament campanii reduceri” sau în secțiunea dedicată afișată în subsolul paginii principale a site-ului, iar pentru ofertele perioadei curente vor fi afișate pe fiecare produs participant redus prin afișarea prețului vechi. tăiat, cât și a noului preț redus, în paginile site-ului loor.ro.

Artă. 5.2. În cazul existenței/apariției posibilităților de returnare a unui produs participant la campanii, se vor prevedea aplicații descrise în „Termeni și condiții” de pe site.

Articolul 6. Modalitate identificare și cumpărare

Artă. 6.1. O persoană poatețiiona mai multe produse ce fac obiectul mai multor promo.

Artă. 6.2. Condițiile de transport și livrare se vor aplica conform prevederilor descrise în „Termeni și condiții” și „Informații livrare”.

Articolul 7. Limitarea Răspunderii

Organizatorul Campaniei nu asumă răspunderea, incluzând, dar fără a se limita următoarea:

Artă. 7.1. Organizatorul rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară Campaniile.

Artă. 7.2. Organizatorul rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Campanii care, prin comportamentul fraudelor, afectează bunul mers la Campanii.

Articolul 8. Taxe și impozite

Organizatorul campaniilor este răspunzător de plată taxelor sau obligațiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare. Prezentele campanii se desfășoară cu scopul stimulării vânzărilor.

Articolul 9. Litigii

Eventualele neînțelegeri a apărut între organizator și participanții la campaniile promoționale se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțe judecătorești române competente.

Articolul 10. Întreruperea campaniei promoționale

Organizatorul an rezervă dreptul de a întrerupe Campaniile promoționale sau de a modifica regulamentul și exele acestea, oricând pe următoarele desfășurare a acestora, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare în cauză (afișare pe site).

Regulamentul promoțiilor este afișat și disponibil pe site-ul loor.ro pe toată perioada de desfășurare a promoțiilor.

Anexa 1. Lista produselor participante în promoție:

Cod produs Pret promo (TVA inclus) Pret intreg (TVA inclus)
R 18 69,9 89,9
R 19 79,9 89,9
R 20 109,9 139,9
R 21 109,9 139,9
R 22 129,9 149,9
R 24 79,9 89,9
R 25 99,9 109,9
R 26 119,9 139,9
R 27 99,9 139,9
R 28 119,9 139,9
R 29 119,9 149,9
R 30 109,9 139,9
R 32 119,9 139,9
R 33 99,9 109,9
R 35 119,9 149,9
R 36 99,9 139,9
R 37 79,9 109,9
R 38 89,9 129,9
R 39 99,9 139,9
R 40 109,9 159,9
R 41 99,9 139,9
R 42 89,9 109,9
XR60 139,9 159,9
X328X6326L75X3860 119,9 129,9
XC9017 249,9 259,9
XL89PA 139,9 149,9
XR85PA 159,9 179,9
XC172PA 149,9 159,9
XC113 139,9 149,9
XC189PA 169,9 189,9
X895X2328X4369X2C30 209,9 239,9
X608346L3 119,9 139,9
X216L40X2H6PA 249,9 279,9
X01X2CR1PA 129,9 149,9
X01X2CR1 109,9 129,9
XL90PA 159,9 179,9
XYD33895C199PA 129,9 149,9
XYD33895C199 109,9 129,9
X328X6C47L79X2 119,9 139,9
X328X6C47L79X2PA 139,9 159,9