Treci la conținutul principal

Regulament oficial concurs instagram aprilie

Secțiunea 1. Organizatorii concursului

Sect.1.1. Concursul este organizat de: SC LOOR JEWELRY SRL , cu sediul social în Alexandru Ioan Cuza, nr 32A, Tunari, Ilfov și punct de lucru în Puțul lui Zamfir, nr 37, etaj 3, sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/4340/2020, având Cod Unic de Înregistrare RO43095942 denumiți în continuare Organizator, în conformitate cu prevederile prezentate în prezentul Regulamentul Oficial al Concursului (denumit în continuare „Regulament Oficial”/”Regulament”).

Secțiunea 2. Durata și aria de desfășurare a concursului

Sect.2.1 . Concursul se desfășoară exclusiv pe teritoriul României, la concurs putând participa orice persoană. Concursul va începe la data de 25.04.2023 și va lua sfârșit la data de 02.05.2023, 23:59 ora României, urmând a se desfășura exclusiv pe contul de instagram @loor.ro, disponibil la următoarea adresa: https://www. .instagram.com/loor.ro/

Secțiunea 3. Dreptul de participare

Sect.3.1. La acest concurs poate participa orice utilizator al platformei instagram care deține un cont real pe platformă și care să îndeplinească criteriile de participare descrise în continuare în prezentul regulament. Nu au dreptul de a participa la acest concurs angajații și rudele până la gradul 2 ai reprezentanților companiilor organizatoare și ai agenților cu care compania organizatoare colaborează. De asemenea, nu au dreptul de a participa la concursurile cu vârsta până la 18 ani.

Secțiunea 4. Premiile concursului

Sect.4.1. Premiul concursului este pus la dispoziție de către Organizator și constă într-un set de bijuterii format dintr-o pereche de cercei și un colier realizat din perle și argint în valoare de 618,90 lei dacă câștigatorul alege varianta din argint placată cu aur galben 18K sau 568,90 lei dacă alege varianta din argint premium 925.

Sect.4.2. Valoarea totală a premiului oferit de SC. SC LOOR JEWELRY SRL este 568,90 sau 618,90 lei în funcție de tipul de placaj.

Sect.4.3. Concursul va avea un singur câștigător, acesta beneficiind de premiile puse la dispoziție de către Organizator, așa cum sunt detaliate în SECȚIUNEA 4.1

Sect.4.4. Premiul se va acorda prin tragerea la sorți dintre participanții care au îndeplinit condițiile de participare cum sunt descrise în SECȚIUNEA 5.

Secțiunea 5. Mecanismul concursului

Sect.5.1. Concursul se desfășoară exclusiv pe contul de instagram @loor.ro ( https://www.instagram.com/loor.ro/ ) în perioada menționată la SECȚIUNEA 2, printr-o postare în feed.

Sect.5.2. Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie să realizeze cumulative următoarele acțiuni:

1. Urmărește @loor.ro
2. Etichetează o prietenă în comentarii (mai multe comentarii mai multe șanse de a câștiga);
3. Love la oricare postare;
Opțional: apreciem orice share pe Story cu tag către @loor.ro

Sect.5.3. Pentru ca să-ți solicite să fie considerată valabilă și înregistrată către un participant acesta trebuie să respecte, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 • Să nu încalce în niciun fel prezentul Regulament oficial;
 • Să nu conțină detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare în general sau în mod direct pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic sau mesaje ilegale, imorale sau antisociale;
 • Să nu conțină anțări către orice terță persoană, loc, afacere sau grup, să nu lezeze intimitatea, dreptul la viață proprie și/sau alte drepturi ale oricărei terțe persoane, firmă sau entitate și nu trebuie să încalce în niciun alt mod legiu și reglementări aplicabile. ;
 • Să nu conțină referiri sau mesaje cu privire la înregistrarea sau neînregistrare;
 • Să nu folosească expresii protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
 • Să nu promoveze promovarea de țigarete sau alcool sau consumul de tutun și alcool;
 • Să nu conțină mesaje adresate minorilor și să nu facă referire la minori;
 • Să nu include date cu caracter personal aparținând lui sau altor persoane.

Participantul care va posta un comentariu care nu îndeplinește condițiile enumerate mai sus, va fi descalificat și nu va fi luat în considerare în vederea includerii în tragerea la sorți și/sau și a desemnării participanților câștigători.

Organizatorul are dreptul, dar nu și obligația, de a șterge/modifica/altera în orice mod comentariul/comentariile participantului/participanților ce nu sunt îndepliniți/îndeplinesc condițiile enumerate mai sus.

Sect.5.4. Nu vor fi luate în considerare:

 • Nu vor fi luate în considerare conturile care nu au îndeplinit toate condițiile de la sect.5.2

Răspunsurile oferite la postările care se distribuie postarea inițială de concurs, pe alte conturi, altul decât cel @loor.ro nu vor fi luate în considerare comentariile postărilor de pe conturile instagramelor ale Organizatorului.

Răspunsurile primite după momentul încheierii concursului, așa cum este definit în SECȚIUNEA 2 al prezentului regulament.

Secțiunea 6. Anunțarea câștigătorului și acordarea premiului

Sectă. 6.1. De la încheierea concursului în decurs de 48h se va realiza tragerea la sorți. Pentru aflarea câștigătorului se va folosi sistemul independent Simpliers. Rezultatele tragerii la sorți vor fi disponibile ulterior pentru consultare, pe site-ul menționat. Sistemul Simpliers garantează neutralitatea rezultatelor și lipsa intervenției umane în alegerea câștigătorilor.

Sectă. 6.2. Se va extrage 1 câștigător și 5 rezerve. În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat pentru stabilizarea detaliilor de acordare a premiilor sau refuză premiul sau beneficiarul final al premiului nu îndeplinește criteriile menționate la SECȚIUNEA 4, se va proceda la contactarea rezervelor, în ordinea extragerii acestora.

Sectă. 6.3. Câștigătorul va fi anunțat prin LATE EDIT, la postarea de concurs de pe conturile de instagram @loor.ro, unde, în funcție de limitările tehnice ale platformei, va fi etichetat astfel încât să fie notificat că a fost menționat în postare. Se va încerca contactarea acestuia și prin intermediul mesageriei instagram pentru a spori șansele de răspuns.

Sectă. 6.4. Pentru validarea câștigătorului, acesta va trebui să trimită un email cu date personale la adresa contact@loor.ro. Informațiile necesare sunt: ​​nume, prenume, vârstă, număr de telefon, oraș de reședința, în vederea contactării ulterioare către reprezentanții Organizatorului.

Sectă. 6.5. Câștigătorul are la dispoziție 24 de ore de date anunțării să trimită informații personale pentru a putea fi validat și pentru a se putea stabili detaliile intrării în posesia premiului. În cazul în care câștigătorul nu poate fi validat în termen de 24 de ore, se va proceda la contactarea rezervelor, în ordinea în care au fost extrase. Acestea au la dispoziție un termen de 24 ore pentru validarea prin trimiterea datelor personale necesare.

Sectă. 6.6. În circumstanțe care nu depind de Organizator, acesta nu asumă responsabilitatea pentru acordarea premiilor.

Secțiunea 7. Responsabilitate

Sect.7.1. Organizatorul va acorda premiul în conformitate cu specificațiile acestui Regulament oficial. Orice hotărâre asupra concursului luată de către Organizator este finală și nu se supune nici unui recurs.

Sect.7.2 . Organizatorul nu se va implica în niciun schimb de corespondență și nu se vor angaja în vreo comunicare cu privire la concurs, câștigători, probleme procedurale sau rezultatele concursului, exceptând cele menționate prin Regulamentul oficial.

Sect.7.3. Participantul înțelege și garantează că nu va posta comentarii care:

 • încalcă, în orice mod, legile aplicabile;
 • are o încălcare a drepturilor de autor, a dreptului la imagine sau a dreptului la protecția datelor cu caracter personal aparținând unei terțe persoane;
 • conți referiri sau trimiteri la înregistrarea înregistrate sau neînregistrate;
 • promovează produsele de tutun sau alcool sau consumul de alcool;
 • conțin și fac referire la detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare pentru persoane de anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic;
 • conțin amenințări adresate oricărei terțe persoane, loc, afacere sau grup;
 • lezează intimitatea sau dreptul la viața proprie a unei terțe persoane;

Sect.7.4. Participantul căutării și recunoașterii va fi singurul responsabil și că va acoperi orice și toate prejudiciile cauzate Organizatorului ca urmare a lcării drepturilor ter încă prin comentariul încărcat, inclusiv dar fără limitare, drepturi de proprietate intelectuală. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării pe contul de instagram @loor.ro sau pe contul de instagram ale Organizatorului a unor mesaje inadecvate sau care să încalce drepturile unui terț (inclusiv drepturile de autor) și va despăgubi Organizatorul pentru toate prejudiciile suferite ca urmare a utilizării, unor mesaje inadecvate sau care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte drepturi aparținând unele terțe părți.

Sect.7.5. Organizatorul nu asumă responsabilitatea pentru:

 • acțiunile și calitatea serviciilor prestate de terți pentru și în numele său;
 • probleme de ordine tehnic sau de incapacitate a participantului ) pe care le-ar putea întâmpina aceștia la acțiunea în concurs, din motive ce nu țin de Organizare;
 • postarea comentariilor în afara perioadei concursului, așa cum este definită la SECȚIUNEA 2 din prezentul regulament;
 • eventualele dispute legate de drepturi Participanților asupra conturilor de Instagram sau de date de contact ale participanților;
 • eventualele dispute legate de drepturi Participanților asupra conturilor de Instagram sau de date de contact ale participanților;
 • orice încercare de participare la concursul făcut în afara perioadei definite în prezentul regulament;
 • pierderea de către Participant a datelor de logare, blocarea contului de Instagram, a adreselor de e-mail ale participantului sau alte defecțiuni ale mecanismelor rețelelor de socializare care fac imposibilă contactarea sau validarea participantului și care nu sunt imputabile Organizatorului;
 • erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului) sau a device-ului mobil folosit a accesarea platformei Instagram;
 • erori cauzate de folosirea altor tehnologii sau rețele de socializare decât cele indicate de către Organizator în regulament;
 • situații în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la concurs, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl pot exercita în mod rezonabil;
 • imposibilitatea Câștigătorului de a intra în posesia premiului, din cauze independente de voință Organizatorului.

Sect.7.6. Toți Participanții la recunosc și sunt de acord cu Instagram nu va fi ținut răspunzător pentru niciun concurs prejudiciu suferit de către participanți ca urmare a participării la concurs.

Sect.7.7. Prin participarea la concurs, în calitate de participant, ca urmare a încărcării unor mesaje text pe contul de Instagram @loor.ro, în legătură cu prezentul concurs, toți participanții acordă Organizatorului o licență universală din punct de vedere teritorial, neexclusivă, gratuită, irevocabilă. , pentru durata maximă de protecție a drepturilor potrivit legii și pentru toate modurile de utilizare și exploatare (incluzând, dar fără a vă limita dreptul de reproducere, distribuire, împrumut, realizare de opere derivate, în întregime sau parțial).

Sect.7.8. În măsura în care legea locală impune procedurile trebuie respectate, sau aprobări, autorizări, acorduri sau altele care trebuie să obțină în scopurile unei asemenea licențe, să participe se obligă să îndeplinească aceste proceduri, să obțină asemenea aprobări, autorizări, acorduri sau altele, la solicitarea. Organizatorilor.

Sect.7.9. În cazul în care participanții nu doresc să acorde aceste drepturi sau să îndeplinească cele de mai sus, aceștia sunt rugați să nu participe la acest concurs.

Secțiunea 8. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Sect.8.1. Datele cu caracter personal ale participanților sunt prelucrate de către Organizator în scopul desfășurării Concursului, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”) și ale legii nr. 190/2018.

Sect.8.2. Datele personale sunt prelucrate de către Organizator, în calitate de operatori de date, atât directe, cât și prin intermediul Agențiilor, în calitate de persoane împuternicite (entități care prelucrează date cu caracter personal pe seama și în numele Organizatorilor) în sensul Regulamentului.

Sect.8.3. Temeiul juridic al prelucrării datelor îl constituie executarea contract (art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulament), respectiv acordarea către Organizatorii câștigătorului premiului menționat în prezentul regulament de concurs.

Sect.8.4. De asemenea, organizatorii prelucrează datele câștigătoare în temeiul obligațiilor prevăzute de reglementările legale în vigoare în legătură cu calculul, reținerea și virarea bugetului de stat a sumelor reprezentând taxe, impozite și contribuții datorate acesției în considerarea naturii premiilor acordate care constituie avantaje în natură și care. urmează regimul fiscal al acestor categorii, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulament (astfel cum se menționează și în SECȚIUNEA 7).

Sect.8.5. Categorii de date personale care fac obiectul prezentei prelucrări sunt următoarele:

 • pentru toți participanții: contul de Instagram cu informații aferente;
 • pentru câștigător: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, localitatea de reședința și datele din cartea de identitate;
 • pentru beneficiarul final al premiului și împuterniciții câștigătorilor (transferul premiului sau împuterniciți pentru primirea premiilor în numele câștigătorului): nume, prenume, respective date din cartea de identitate (pentru beneficiarul final).

Secțiunea 9. Persoanele vizate și drepturile acestora

Sect.9.1. Persoanele vizate de prezentare sunt persoane fizice majore care se înscriu în concurs potrivit prezentului Regulament Oficial, indiferent dacă se dovedește ulterior că acestea nu îndeplinesc condițiile pentru a fi considerate participant potrivit prezentului regulament oficial.

Sect.9.2. Drepturile participanților ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate. Fiecare persoană vizată de prezentare prelucrare beneficiază conform prevederilor legale aplicabile în materie de drepturi:

 • dreptul de acces la date – dreptul, ca în orice moment, să știți ce date prelucrăm cu privire la dumneavoastră și cum prelucrăm aceste date;
 • dreptul la rectificare – în cazul în care să constatați că datele pe care le prelucrăm sunt incorecte sau incomplete, dreptul să nu solicite rectificarea, completarea datelor inexacte sau incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor - în anumite situații (de ex. atunci când datele nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate sau atunci când datele sunt prelucrate ilegal) să solicitați ștergerea datelor prelucrate în scopurile menționate în prezentul document;
 • dreptul la restricționarea prelucrării - vă este recunoscut, în condițiile art. 18 din Regulament, iar Organizatorul va fi obligat să oprească temporar prelucrarea datelor până la clarificarea exactă a situației acestor date;
 • dreptul la opoziție - din motive legate de situația dumneavoastră particulară, în condițiile art. 21 din Regulament;
 • dreptul de a vă adresa cu o plângere - la Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a vă adresa cu o acțiune în instanța - atunci când considerați că sunteți încălcate;

Sect.9.3. În cazul oricăror întrebări cu privire la prelucrarea datelor personale sau în vederea exercițiului oricăruia dintre drepturile menționate mai sus, vizată va transmite o cerere scrisă, la adresa de e-mail contact@loor.ro sau prin Poștă la adresele Organizatorilor, menționate în SECȚIUNEA. 1.

Secțiunea 10. Stocarea datelor cu caracter personal

Sect.10.1. Datele participanților la Concursuri sunt stocate pentru o perioadă de 3 ani la data finalizării Concursului, pentru respectarea termenului general de formulare a plângerilor sau contestațiilor.

Documentele justificative care stau la baza acordării premiului, cum sunt procese verbale de acordare sunt păstrate pentru perioada de 10 ani de la închiderea anului financiar relevant, pentru a putea fi prezentate autorităților financiare competențe, la solicitarea acestora.

Secțiunea 11. Categorii de destinatari

Sect.11.1. Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în cadrul concursului de către sau pe seama Organizatorilor pot fi transmise partenerilor contractuali ai acestuia care asista în organizarea concursului (care vor prelucra datele conform instrucțiunilor Organizatorilor) și realizării celorlalte scopuri menționate mai sus, altor parteneri contractuali, autorităților. competente, conform prevederilor legale în vigoare, precum publicului (în ceea ce ce privește și câștigătorii). Organizatorii pot transfera date cu caracter personal în alte state din cadrul Uniunii Europene (de ex. laboratoare de analiză medicală). Organizatorii se obligă să respecte toate prevederile legale privind protecția personală, stocând datele atât pe perioada desfășurării concursului, cât și ulterior încheierii acestuia, pe perioada necesară, în acord cu prevederile legale în vigoare în materie fiscală și în materia arhivării.

Secțiunea 12. Publicitatea

Sect.12.1. Prin jocrea și participarea la concurs, câștigătorul/beneficiarul final al premiului prin folosirea primului acord în mod expres și neechivoc cu privire la filmarea, înregistrarea și/saurea acestora, precum și cu privire la durata de 1 an de la momentul intrării în posesia premiului, a tuturor materialelor rezultate în următoarele filmări, înregistrării și/sau fotografiilor acestora în orice formă de publicitate post-concurs, în legătură cu aceasta, fără remunerare sau cost din partea Organizatorilor.

Sect.12.2. Înscrierea la concurs implică acceptarea necondiționată și irevocabilă a câștigătorului/beneficiarului final al premiului că numele, fotografiile și materialele filmate cu aceștia în timpul desfășurării concursului sau în cadrul campaniilor publicitare ulterioare, conținând imaginea, numele și vocea acestora, să poată fi fixat, difuzat. /sau exploatate în scop publicitar pe o durată de 1 an de la fără moment intrării în posesia premiului de către Organizatori, niciun fel de pretenții pecuniare sau de altă natură din câștigătorul/beneficiarului final al premiului.

Sect.12.3. Prin jocrea și participarea la concurs, câștigătorul/beneficiarul final al premiului cedează cu titlu gratuit Organizatorilor dreptul exclusiv de folosire a imaginii și vocea acestora în toate ipostazele, situații și apariții realizate de aceștia în timpul investigațiilor oferite ca premiu, pe o durată de 1 an. de la intrarea în posesia premiului. Drepturile acordate includ dreptul de folosire a numelui, imaginii (în fotografii și/sau înregistrări audio-video) și a vocii acestora, în toate tipurile de media cunoscute în prezent sau apariția ulterioară, precum și folosirea lor pe o durată de 1 an de la. momentul intrării în posesia premiului, în scop publicitar, în toate campaniile de promovare a realizării către Organizatori, pe teritoriul României, inclusiv prin internet

Secțiunea 13. Litigii

Sect.13.1. Eventualele litigii apărute între Organizatori și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțe judecătorești concurente. Legea aplicabilă este legea română.

Secțiunea 14. Încetarea înainte de termen a concursului

Sect.14.1. Concursul poate înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul imposibilității Organizatorilor, din motive independente de voința acestora, de a continua concursul potrivit Regulamentului oficial. Situațiile avute în vedere mai sus le sunt asimilate și actele de putere publică ale unei instanțe competente sau ale altor autorități publice competențe care împiedică derularea concursului potrivit regulamentului oficial. În situațiile avute în vedere în această secțiune, Organizatorii nu mai sunt ținuți la nicio obligație către Participanți, după cum nu sunt ținuți la întoarcerea unei bănești sau plata unei sume bănești cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a concursului urmează a fi adusă la cunoștiință publică în modalitățile prevăzute la SECȚIUNEA 1.

Secțiunea 15. Regulamentul oficial al concursului

Sect.15.1. Regulamentul oficial al concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul loor.ro precum și la sediile Organizatorilor. Prin participarea la acest concurs, Participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament oficial.