Treci la conținutul principal

Regulament Oficial Concurs „Picioarele te ajută să te relaxezi. Tu cum le mulțumești?”

BIJUTERII CAMPANIA PROMOȚIONALĂ LOOR

„Picioarele te ajută să te relaxezi. Tu cum le mulțumești?”

Perioada: 08.07.2022 – 15.08.2022

REGULAMENTUL OFICIAL

 

 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL ​​CAMPANIEI

1.1. Campania promoțională „Picioarele te ajută să te relaxezi. Tu cum le mulțumești?” („Campania”) este organizată și desfășurată de GRAVEAZA POVESTEA TA SRL, o societate comercială din România, cu sediul social în Tunari, Ilfov, pe Str. Alexandru Ioan Cuza, nr 32A, CUI RO43095942, Nr. la Reg Comertului:

J23/4340/2020, cont RO88RNCB0297168315800001, deschisă la Banca Comercială Română, reprezentată legală de Irina Andreea Caleșu, în calitate de Administrator (“Organizator”).

1.2. Participanții la Campaniei sunt obligate să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menționate mai jos ( „Regulamentul Oficial ”).

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe site-ul www. Loor.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor menționate în Secțiunea 3, sau trimițând o scrisoare la sediul Organizatorului.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând astfel încât să intre în vigoare numai după publicarea acestora pe site-ul www.Loor.ro.

1.5. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 1. ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

 

2.1. Campania este organizată și se desfășoară exclusiv pe teritoriul României, cu respectarea condițiilor de participare la secțiunea 5.

Pentru obținerea de informații suplimentare, participarea la Regulamentul oficial publicat pe site-ul www.Loor.ro, pe întreagă durata a Campaniei, potrivit celor menționate în Secțiunea 3 de mai jos.

2.2. Organizatorul de rezervare a dreptului de a modifica a desfășurare a Campaniei pe acest lucru, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial și de a anunța acest lucru public pe site-ul oficial www.Loor.ro

 1. DURATA CAMPANIEI

 

3.1. Campania va fi lansată cel mai devreme la data de 08.07.2022 (ora

00:00:01 AM) și se va desfășură până cel mai târziu în data de 15.08.2022 (ora 23:59:59), durată denumită în continuare ''durata campaniei'' sau ''perioada campaniei''.

3.2. Organizatorul rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe timpul derulării, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial și de a anunța acest lucru public pe site-ul www.Loor.ro .

 1. MĂRCILE PARTICIPANTE / SCOPUL CAMPANIEI

 

4.1. În această Campanie, Produsele participante sunt o selecție de produse din portofoliul Organizatorului din colecția de brățări de picior LOOR Jewelry (denumite în mod colectiv "Produse participante" sau individual "Produs participant").

4.2. Lista produselor participante este alcătuită din întregul portofoliu de bijuterii disponibile în categoria Brățări de picior ( https://loor.ro/collections/bratari-de-picior )

4.3. După încheierea Perioadei Campaniei, Produsele participante menționate mai sus pierd calitatea de Produs participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavând nicio răspundere sau obligație în legătură cu Campania față de consumatori care au nevoie de asemenea produse după încetarea Perioadei Campaniei sau în afara Perioadei Campaniei, în alte locuri. zile decât cele cuprinse în Perioada Campaniei.

4.4. Produsele participante sunt disponibile în limita stocului existent din site și nu sunt marcate cu etichete/ buline promoționale care să semnalizeze prezența lor în Campanie.

4.5. Prin intermediul campaniei “Picioarele te ajuta sa te relaxezi. Tu cum le mulțumești?” organizată pe durata prevăzută în art 3.1, consumatorii ce vor lua parte la această campanie vor trebui să se asigure cel puțin un Produs participant din portofoliul de brățări de picior LOOR Jewelry.

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisă participării persoanelor fizice, cetățeni români, cu domiciliul sau reședința, chiar și temporară, în România.

5.2. La această Campanie NU au drept de participare următoare

persoane:

 • Prepușii, soții/ soțiile și rudele de gradul 1 ale angajaților Organizatorului precum și ale membrilor Consiliului de administrație al Organizatorului;
 • Persoanele cu vârsta mai mică de 18 ani la data stocrii în Campanie, data stocării fiind date efectuate pe site-ul Loor.ro .
 • Participanții în cadrul actualei promoții nu pot câștiga decât un singur premiu din toate cele disponibile pentru fiecare etapă din cadrul Campaniei.

5.3. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea premiilor sau care au participat la Campanie deși se află sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a urmări în instanță respectivele persoane pentru recuperarea premiilor și a prejudiciilor cauzate.

5.4. Orice încercare de fraudare, de inducere în eroare, de încălcare și/sau nerespectare condițiilor de participare se vândează cu eliminarea definitivă a participantului în cauză, acesta urmând a fi informat în scris cu privire la această decizie.

5.5. Sub rezerva dispozițiilor art. 5.2., la această campanie au drept de participare persoane precizate la art. 5.1. care dețin numere de telefon și adrese de e-mail valabile pe toată perioada campaniei PM) dar și în perioada de validare a câștigătorilor specificate în Secțiunea 8 a prezentului regulament.

 1. MECANISMUL CAMPANIEI

 

6.1. Mecanismul Campaniei implică aplicarea onarea a cel puțin o brățară de picior și se rezumă la următoarea descriere: Cumpără o brățară de picior și intri automat în tragerea la sorți pentru unul dintre premiile LOOR Jewelry

6.2. Mecanismul Campaniei poate fi sumarizat într-un singur pas simplu: Achiziționează orice brățară de picior de pe site-ul www.Loor.ro în perioada 08.07-15.08.2022 și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 3 premii: O ședință SPA, pentru picioare, un voucher în valoare de 300 lei cu care vă puteți asigura bijuterii din argint de pe www.Loor.ro sau o brățară de picior “Brățară de picior argint Colors & Pearls”.

6.3. În cadrul campaniei există tipuri de premii:

 • O ședință SPA, pentru picioare;
 • Voucher LOOR Jewelry, pentru bijuterii din aur sau argint;
 • O brățară de picior LOOR;

oferite către participanții ce au înscris pe site-ul www.Loor.ro , perioada 08.07.2022 – 15.08.2022, până la ora 23:59:59. Premiile se câștigă prin mecanismul de tragere la sorți din cadrul site-ului www.random.org .

 1. PREMIILE CAMPANIEI ȘI VALOAREA ACESTORA

În cadrul campaniei „Picioarele te ajută să te relaxezi. Tu cum le mulțumești?” se vor acorda tipuri de premii:

7.1. Descrierea premiilor

 

 • O ședință SPA, pentru picioare, în valoare de 200 lei (TVA inclus);
 • Voucher LOOR Jewelry, pentru bijuterii din argint, în valoare de 300 lei (TVA inclus);
 • O brățară de picior LOOR - “Brățară de picior argint Colors & Pearls”, în valoare de 169,90 lei (TVA inclus);

7.2. Extragerile pentru premiile oferite prin tragere la sorți vor avea loc pe date de 17.08.2022, Se vor extrage 3 câștigători și 3 rezerve.

7.3. Procedura de validare a câștigătorilor va începe în maximum 10 zile după tragerea la sorți.

7.4. Tragerea la sorți se va efectua în prezența reprezentantului „Organizatorului”, responsabil în organizație cu gestionarea campaniei „Picioarele te ajută să te relaxezi. Tu cum le mulțumești?” , prin site-ului www.random.org; fiecare tragere la sorți din calendarul expus în art. 7.2 poate fi înregistrată video, pentru a servi ca material justificativ ulterior, în cazul apariției de contestații privind veridicitatea câștigătorilor desemnați.

7.5. În cazul în care cele două părți menționate în art. 7.4 nu pot participa fizic la extragere în loc, pentru a fi martorii fizici ai extragerii, din motive de siguranta, cauzate de Covid-19 sau alte evenimente care pericliteaza sanatatea si siguranța publică, extragerea se va desfășura prin prezența virtuală a celor două părți, prin intermediul unei platforme digitale de comunicare, Microsoft Teams/ Skype/ Zoom. Cele două părți vor avea acces la vizionarea aceluiași ecran, în timp similar, prin opțiunea de vizualizare comună a conținutului, de tipul „Share screen”, astfel încât să poată fi martorii tragerii la sorți în timp real.

7.6. Conform obligațiilor organizatorilor prevăzute în art. 42 alin 2 din OG 99/2000, de a face publice câștigătorilor și câștigurilor acordate, câștigătorilor și a premiilor va fi publicată pe site-ul www.Loor.ro , în rubrica dedicată regulamentului de concurs, printr-un LATE EDIT, prin secțiunea: ''Câștigători''.

 1. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR:

8.1. Pentru a fi validați drept câștigători, participanții vor fi nevoiți să ateste o bună valabilitate și nereturnată a unei brățări de picior LOOR Jewelry.

8.2. În cazul în care câștigătorii nu pot fi validați și contactați telefonic (ca de exemplu, dar fără a se limita la: situațiile în care acesta nu răspunde la e-mail sau telefon, numărul este nealocat, telefonul este închis etc.) în termen de max. 3 zile lucrătoare consecutive, la data extragerii să-și facă dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

8.3. Câștigătorii nu pot ceda premiul, în integralitatea sa, unei alte persoane. Premiul va fi predat/ livrat câștigătorilor, numai în baza unui proces verbal de predare-primire a premiului, în care se vor consemna datele câștigătorului (Numele și prenumele, numărul de telefon, Codul numeric personal, adresa, e-mail) și datele de individualizare. ale tipului de premiu câștigat, precum și date care îl califică drept câștigător al premiului. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi întocmit și semnat în două exemplare, în original.

8.4. Campania se adresează participanților cu vârsta de 18 ani la date corespunzătoare în campanie, conform detaliilor menționate în secțiunea 5.

8.5. Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite în cadrul Campaniei, înlocuirea premiilor sau schimbarea parametrilor acestora; în cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul acesta câștigat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 1. RĂSPUNDERE

 

9.1. Prin participarea la Campanie, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători.

9.2. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitări unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzute în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. În conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), participațiile la prezenta campanie promoțională sunt informații cu privire la următoarele aspecte legate de viață privată și protecție a datelor.

Cine este operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

Operatorul este entitatea GRAVEAZA POVESTEA TA SRL, o societate comercială din România, cu sediul social în Tunari, Ilfov, pe Str. Alexandru Ioan Cuza, nr 32A, CUI RO43095942, Nr. la Reg Comertului: J23/4340/2020, cont RO88RNCB0297168315800001, deschisă la Banca Comercială Română, denumită în continuare, pentru scopul prezentei secțiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul”.

Operatorul a de în mod oficial un responsabil cu protecția cu caracter personal care să vă răspundă solicitărilor dumneavoastră, responsabil care poate fi contactat datele următorului canal de comunicare, telefon: 0755.095.474.

Cum obținem datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt obținute din site, din fișa de comandă.

Care este scopul prelucrării datelor cu caracter personal?

În cadrul acestei Campanii, Operatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul confirmării, validării și livrării premiilor LOOR Jewelry.

Care temeiul juridic în baza acestui lucru Operatorul prelucrează datele dumneavoastră?

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor se bazează pe executarea unei contractuale, având în vedere că Regulamentul Oficial al Campaniei în obligațiile contractuale dintre Organizator și participanți.

Prin înregistrarea dumneavoastră în calitatea participantului la Campanie și prin acceptarea condițiilor acestui regulament, între dumneavoastră și Organizatorul este încheiat un contract, pentru executarea activității sunt prelucrate datele dumneavoastră în scopurile care să facă posibilă gestionarea participării dumneavoastră la Campanie, inclusiv în Iegătură cu prelucrarea datelor. cu caracter personal ale câştigătorilor Campaniei.

În cele din urmă, vă informăm că Operatorul va prelucra, de asemenea, dvs. în vederea respectării obligațiilor legale din domeniul fiscal în ceea ce privește evidența premiilor acordate (în măsura în care legea impune îndeplinirea unor astfel de formalități), iar un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date poate atrage imposibilitatea de a ne îndeplini obligațiile legale care nu revin în calitate de organizator al Campaniei și de a vă acorda premiul.

Ce informații cu caracter personal trebuie să ne furnizați?

Dacă participarea la prezenta Campanie implică transmiterea către dumneavoastră a unor date cu caracter personal într-un formular/mod în care se indică faptul că anumite date sunt obligatorii, să furnizeze cel puțin câteva date marcate că vor fi obligatorii pentru a vă participa la Campanie. poată fi gestionată.

În cazul în care nu furnizați cel puțin câteva date, vă participați la Campanie nu va fi posibil.

Ce trebuie să garanteți atunci când furnizați date cu caracter

personal?

Atunci când furnizați date, trebuie să vă asigurați că acestea sunt reale, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea fi ocazionat ca urmare a încălcării acestor obligații. În plus, prin furnizarea datelor dumneavoastră, garantați că aveți peste 18 ani, fiind pe deplin responsabil pentru această declarație.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Operatorul folosește unele parteneri, cum este firma de curierat, pentru livrarea premiilor acestor Campanii.

 

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Datele personale vor fi păstrate cât timp relația de stabilitate între participant și Operator este în derulare, pe durata derulării Campaniei și acordării premiilor, precum și perioada necesară pentru protejarea drepturilor Organizației, având în vedere legea aplicabilă, inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de legislație fiscală. Ulterior, cu condiția de a nu se fi exercitat dreptul la ștergere, aceste date vor fi păstrate în conformitate cu termenele legale aplicabile în fiecare caz specific, ținând cont de tipul de date, precum și de scopul prelucrării.

solicita5 solicita Operatorului mai multe informatii despre privire la termenul de conservare a datelor cu caracter personal la telefon: 075 095 474

Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Ca răspuns la preocuparea noastră de asigurare a securității și confidențialitatea datelor dumneavoastră, am adoptat nivelurile de securitate necesare pentru protecția datelor cu caracter personal și am instalat mijloacele tehnice aflate la dispoziția dumneavoastră pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor. cu caracter personal furnizate.

Ce drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră?

Operatorul vă informează că aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și de a obține confirmarea prelucrării, dacă acest caz, precum și informații despre modul în care sunt prelucrate acestea.

Astfel, următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

- De a accesa datele dumneavoastră: dreptul de a vă accesa datele pentru a vă îngriji dintre cu caracter personal pe care le prelucrăm vă privesc și care sunt condițiile în care sunt prelucrate.

- De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dvs.: aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor inexacte sau, dacă este cazul, să solicitați ștergerea acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate de către Operator.

- De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră: în anumite circumstanțe, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care Operatorul va păstra datele în legătură cu care ați solicitat restricționarea prelucrării numai pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.

- La portabilitatea datelor dumneavoastră: în anumite circumstanțe, veți avea dreptul să primiți datele personale care vă privesc, și pe care nu le-ați furnizat, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și ca acestea. să fie transmise de Operator către alt operator.

- De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră: în anumite circumstanțe și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care prelucrarea va înceta, cu excepția cazului în care Operatorul trebuie să continue să facă acest lucru. lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție. De asemenea, vă reamintim că puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în scopurile publicitare sau promoționale.

- De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.

Aceste drepturi pot fi exercitate prin următorul canal:

- online, pe email, către adresa contact@loor.ro , cu mențiunea „Protecția datelor”.

-fizic, printr-o scrisoare scrisă, trimisă la sediul GRAVEAZA POVESTEA TA SRL, din Str. Puțul lui Zamfir, nr 37, etaj 3, sector 1, București, în atenția Departamentului de Marketing, cu mențiunea „Protecția datelor”.

- telefon: 0755 095 474.

În ambele cazuri, Operatorul are dreptul, în condițiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanelor vizate, atunci când sunt îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanelor fizice solicitante.

Operatorul vă va furniza informații solicitate în termen de maxim o lună de la primirea cererii. Acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererilor și de numărul acestora.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, în cazul în care acesta a fost acordat pentru un anumit scop, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul anterior retragerii acestuia. depune sau plângere la Autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, vă încurajăm să transmiteți în prima instanță reclamația dumneavoastră responsabilului cu protecția datelor, pentru a fi soluționată în mod amiabil.

 

 1. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie care va fi anunțată public și care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu asumă niciun fel de răspundere referitor la premiul care ar trebui oferit în urma îndeplinirii condițiilor de premieră survenite ulterior acestei date.

 1. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțe judecătorești române competente din București.

 1. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toți participanții pe site-ul www.Loor.ro.

Prin participarea la această Campanie, participațiile sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Organizator,

GRAVEAZA POVESTEA TA SRL

Irina Andreea Caleșu

Administrator

www.Loor.ro