Treci la conținutul principal

Regulament oficial concurs instagram martie

Secțiunea 1. Organizatorii concursului

 

Sect.1.1. Concursul este organizat de: SC LOOR JEWELRY S.R.L, cu sediul social în Alexandru Ioan Cuza, nr 32A, Tunari, Ilfov și punct de lucru în Puțul lui Zamfir, nr 37, etaj 3, sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/4340/2020, având Cod Unic de Înregistrare RO43095942 denumiți în continuare Organizator, în conformitate prevederile prezentate în prezentul Regulamentul Oficial al Concursului (denumit în continuare “Regulament Oficial”/”Regulament”).

 

Secțiunea 2. Durata și aria de desfășurare a concursului

Sect.2.1. Concursul se desfășoară exclusiv pe teritoriul României, la concurs putând participa orice persoană. Concursul va începe la data de 08.03.2023 și va lua sfârșit la data de 14.03.2023, 23:59 ora României, urmând a se desfășura exclusiv pe contul de instagram @loor.ro, disponibil la următoarea adresa: https://www.instagram.com/loor.ro/ 

 

Secțiunea 3. Dreptul de participare

Sect.3.1. La acest concurs poate participa orice utilizator al platformei instagram care deține un cont real pe platformă și care îndeplinește criteriile de participare descrise în continuare în prezentul regulament. Nu au dreptul de a participa la acest concurs angajații și rudele de până la gradul 2 ai reprezentaților companiei organizatoare și ai agențiilor cu care compania organizatoare colaborează. De asemenea, nu au dreptul de a participa la concurs persoanele cu vârsta până în 18 ani.

 

Secțiunea 4. Premiile concursului

Sect.4.1. Premiul concursului este pus la dispoziție de către Organizator si conta intr-un voucher in valoare de 1500 lei pentru achizitionarea bijuteriilor din argint sau argint placat cu aur. 

Sect.4.2. Valoarea totală a premiului oferit de SC. SC LOOR JEWELRY S.R.L este 1500 lei

Sect.4.3. Concursul va avea un singur câștigător, acesta beneficiind de premiile puse la dispoziție de către Organizator, așa cum sunt detaliate în SECȚIUNEA 4.1 

Sect.4.4. Premiul se va acordă prin tragerea la sorți dintre participanții care au îndeplinit condițiile de participare așa cum sunt descrise în SECȚIUNEA 5.

 

Secțiunea 5. Mecanismul concursului

Sect.5.1. Concursul se desfășoară exclusiv pe contul de instagram @loor.ro  (https://www.instagram.com/loor.ro/ ) în perioada menționată la SECȚIUNEA 2, printr-o postare în feed.

Sect.5.2. Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie să realizeze cumulative următoarele acțiuni:

1. Follow @loor.ro
2. Tag 3 prietene in comentarii;
3. Love la oricare postare;
Opțional: apreciem orice share pe Story cu tag către @loor.ro

Sect.5.3. Pentru ca o înscriere să fie considerată valabilă și înregistrată de către un participant acesta trebuie să respecte, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 • Să nu încalce în niciun fel prezentul Regulament oficial;
 • Să nu conțină detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare în general sau în mod direct pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic sau mesaje ilegale, imorale sau antisociale;
 • Să nu conțină amenințări către orice terță persoană, loc, afacere sau grup, să nu lezeze intimitatea, dreptul la viață privată și/sau alte drepturi ale oricărei terțe persoane, firmă sau entitate și nu trebuie să încalce în niciun alt mod legile și reglementările aplicabile;
 • Să nu conțină referiri sau mesaje cu privire la mărci înregistrate sau neînregistrare;
 • Să nu folosească expresii protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
 • Să nu promoveze mărcile de țigarete sau alcool sau consumul de tutun și alcool;
 • Să nu conțină mesaje adresate minorilor și să nu facă referire la minori;
 • Să nu includă date cu caracter personal aparținând lui sau altor persoane.

 

Participantul care va posta un comentariu care nu îndeplinește condițiile enumerate mai sus, va fi descalificat și nu va fi luat în considerare în vederea includerii în tragerea la sorți și/sau și a desemnării participanților câștigători.

Organizatorul are dreptul, dar nu și obligația, de a șterge/modifica/altera în orice mod comentariul/comentariile participantului/participanților ce nu îndeplinește/îndeplinesc condițiile enumerate mai sus.

Sect.5.4. Nu vor fi luate în considerare:

 • Comentariile care nu conțin minim 1 tag către un cont real;
 • Intențiile de participare la concurs manifestate prin intermediul mesageriei private Instagram.

 

Răspunsurile oferite la postările care distribuie postarea inițială de concurs, pe alte conturi, altul decât cel @loor.ro nu vor fi luate în considerare comentariile la postările de pe conturile de instagram ale Organizatorului.

Răspunsurile primite după momentul încheierii concursului, așa cum este definit în SECȚIUNEA 2 al prezentului regulament.

 

Secțiunea 6. Anunțarea câștigătorului și acordarea premiului

Sect. 6.1. În cursul zilei de 15.03.2023 se va realiza tragerea la sorți. Pentru aflarea câștigătorului se va folosi sistemul independent Simpliers. Rezultatele tragerii la sorți vor fi disponibile ulterior pentru consultare, pe site-ul menționat. Sistemul Simpliers garantează neutralitatea rezultatelor și lipsa intervenției umane în alegerea câștigătorilor. 

Sect. 6.2. Se va extrage 1 câștigător și 5 rezerve. În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat pentru stabilirea detaliilor de acordare a premiilor sau refuză premiul sau beneficiarul final al premiului nu îndeplinește criteriile menționate la SECȚIUNEA 4, se va proceda la contactarea rezervelor, în ordinea extragerii acestora. 

Sect. 6.3. Câștigătorul va fi anunțat prin LATE EDIT, la postarea de concurs de pe conturile de instagram @loor.ro, unde, în funcție de limitările tehnice ale platformei, va fi etichetat astfel încât să fie notificat că a fost menționat în postare. Se va încerca contactarea acestuia și prin intermediul mesageriei instagram pentru a spori șansele de răspuns.

Sect. 6.4. Pentru validarea câștigătorului, acesta va trebui să trimită un email cu datele personale la adresa contact@loor.ro. Informațiile necesare sunt: nume, prenume, vârstă, număr de telefon, oraș de reședința, în vederea contactării ulterioare de către reprezentanții Organizatorului.

Sect. 6.5. Câștigătorul are la dispoziție 24 de ore de la data anunțării să trimită informațiile personale pentru a putea fi validat și pentru a se putea stabili detaliile intrării în posesia premiului. În cazul în care câștigătorul nu poate fi validat în termen de 24 de ore, se va proceda la contactarea rezervelor, în ordinea în care au fost extrase. Acestea au la dispoziție un termen de 24 ore pentru validare prin trimiterea datelor personale necesare.

Sect. 6.6. În circumstanțe care nu depind de Organizator, acesta nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea acordării premiilor.

 

Secțiunea 7. Responsabilitate

Sect.7.1. Organizatorul va acordă premiul în conformitate cu specificațiile acestui Regulament oficial. Orice hotărâre asupra concursului luată de către Organizator este finală și nu se supune nici unui recurs.

Sect.7.2. Organizatorul nu se va implică în niciun schimb de corespondență și nici nu se vor angaja în vreo comunicare cu privire la concurs, câștigători, probleme procedurale sau rezultatele concursului, exceptând cele menționate prin Regulamentul oficial.

Sect.7.3. Participantul înțelege și garantează că nu va posta comentarii care:

 • încalcă, în orice mod, legile aplicabile;
 • reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, a dreptului la imagine sau a dreptului la protecția datelor cu caracter personal aparținând unei terțe persoane;
 • conțin referiri sau trimiteri la mărci înregistrate sau neînregistrate;
 • promovează mărci de produse de tutun sau alcool sau consumul de tutun sau alcool;
 • conțin și fac referire la detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic;
 • conțin amenințări adresate oricărei terțe persoane, loc, afacere sau grup;
 • lezeaza intimitatea sau dreptul la viață privată a unei terțe persoane;

 

Sect.7.4. Participantul înțelege și recunoaște că va fi singurul responsabil și că va acoperi oricare și toate prejudiciile cauzate Organizatorului ca urmare a încălcării drepturilor terților prin comentariul încărcat, inclusiv dar fără limitare, drepturile de proprietate intelectuală. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării pe contul de instagram @loor.ro sau pe contul de instagram ale Organizatorului a unor mesaje inadecvate sau care încalcă drepturile unui terț (inclusiv drepturile de autor) și va despăgubi Organizatorul pentru toate prejudiciile suferite ca urmare a utilizării, unor mesaje inadecvate sau care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte drepturi aparținând unor terțe părți.

Sect.7.5. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

 • acțiunile și calitatea serviciilor prestate de către terți pentru și în numele său;
 • probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale device-ului cu care accesează platforma Instagram, incapacitatea Participantului de a lucra pe calculator/telefon sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea întâmpina aceștia la înscrierea în concurs, din motive ce nu țin de Organizatori;
 • postarea comentariilor în afara perioadei concursului, așa cum este definită la SECȚIUNEA 2 din prezentul regulament;
 • eventualele dispute legate de drepturile Participanților asupra conturilor de Instagram sau de datele de contact ale participanților;
 • eventualele dispute legate de drepturile Participanților asupra conturilor de Instagram sau de datele de contact ale participanților;
 • orice încercare de participare la concurs făcută în afara perioadei definite în prezentul regulament;
 • pierderea de către Participant a datelor de logare, blocarea contului de Instagram, a adreselor de e-mail ale participantului sau alte defecțiuni ale mecanismelor rețelelor de socializare care fac imposibilă contactarea sau validarea participantului și care nu sunt imputabile Organizatorului;
 • erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea credință a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului) sau a device-ului mobil folosit a accesarea platformei Instagram;
 • erori cauzate de folosirea altor tehnologii sau rețele de socializare decât cele indicate de către Organizator în regulament;
 • situațiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la concurs, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl pot exercită în mod rezonabil;
 • imposibilitatea Câștigătorului de a intra în posesia premiului, din cauze independente de voință Organizatorului.

 

Sect.7.6. Toți Participanții la concurs recunosc și sunt de acord că Instagram nu va fi ținut răspunzător pentru niciun prejudiciu suferit de către participanți ca urmare a participării la concurs.

Sect.7.7. Prin participarea la concurs, în calitate de participant, ca urmare a încărcării unor mesaje text pe contul de Instagram @loor.ro, în legătură cu prezentul concurs, toți participanții acordă Organizatorului o licență universală din punct de vedere teritorial, neexclusiva, gratuită, irevocabilă, pentru durata maximă de protecție a drepturilor potrivit legii și pentru toate modurile de utilizare și exploatare (incluzând, dar fără a vă limita la dreptul de reproducere, distribuire, împrumut, realizare de opere derivate, în întregime sau parțial).

Sect.7.8. În măsură în care legea locală impune proceduri care trebuie respectate, sau aprobări, autorizări, acorduri sau altele care trebuie obținute în scopurile unei asemenea licențieri, participanții se obligă să îndeplinească aceste proceduri, să obțină asemenea aprobări, autorizări, acorduri sau altele, la solicitarea Organizatorilor.

Sect.7.9. În cazul în care participanții nu doresc să acorde aceste drepturi sau să îndeplinească cele de mai sus, aceștia sunt rugați să nu participe la acest concurs.

 

Secțiunea 8. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Sect.8.1. Datele cu caracter personal ale participanților sunt prelucrate de către Organizator în scopul desfășurării Concursului, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”) și ale Legii nr. 190/2018.

Sect.8.2. Datele personale sunt prelucrate de către Organizator, în calitate de operatori de date, atât direct, cât și prin intermediul Agențiilor, în calitate de persoane împuternicite (entități care prelucrează date cu caracter personal pe seama și în numele Organizatorilor) în sensul Regulamentului.

Sect.8.3. Temeiul juridic al prelucrării datelor îl constituie executarea contractului (art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulament), respectiv acordarea de către Organizatori câștigătorului premiului menționat în prezentul regulament de concurs

Sect.8.4. De asemenea, organizatorii prelucrează datele câștigătorului în temeiul obligațiilor prevăzute de reglementările legale în vigoare referitoare la calcularea, reținerea și virarea la bugetul de stat a sumelor reprezentând taxe, impozite și contribuții datorate de aceștia în considerarea naturii premiilor acordate care constituie avantaje în natură și care urmează regimul fiscal al acestei categorii, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulament (astfel cum se menționează și în SECȚIUNEA 7).

Sect.8.5. Categoriile de date personale care fac obiectul prezentei prelucrări sunt următoarele:

 • pentru toți participanții: contul de Instagram cu informațiile aferente;
 • pentru câștigător: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, localitatea de reședința și datele din cartea de identitate;
 • pentru beneficiarul final al premiului și împuterniciții câștigătorilor (transferul premiului sau împuterniciți pentru primirea premiilor în numele câștigătorului): nume, prenume, respectiv datele din cartea de identitate (pentru beneficiarul final).

 

Secțiunea 9. Persoanele vizate și drepturile acestora

Sect.9.1. Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt persoanele fizice majore care se înscriu în concurs potrivit prezentului Regulament Oficial, indiferent dacă se dovedește ulterior că acestea nu îndeplineau condițiile pentru a fi considerate participant potrivit prezentului regulament oficial.

Sect.9.2. Drepturile participanților ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate. Fiecare persoană vizată de prezenta prelucrare beneficiază conform prevederilor legale aplicabile în materie de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveți dreptul, ca în orice moment, să știți ce date prelucrăm cu privire la dumneavoastră și cum prelucrăm aceste date;
 • dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele pe care le prelucrăm sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să ne solicitați rectificarea, completarea datelor inexacte sau incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor - în anumite situații (de ex. atunci când datele nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate sau atunci când datele sunt prelucrate ilegal) să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră prelucrate în scopurile menționate în prezentul document;
 • dreptul la restricționarea prelucrării - vă este recunoscut, în condițiile art. 18 din Regulament, iar Organizatorul va fi obligat să oprească temporar prelucrarea datelor până la clarificarea exactă a situației acestor date;
 • dreptul la opoziție - din motive legate de situația dumneavoastră particulară, în condițiile art. 21 din Regulament;
 • dreptul de a vă adresa cu o plângere - la Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a vă adresa cu o acțiune în instanța - atunci când considerați că drepturile dumneavoastră sunt încălcate;

 

Sect.9.3. În cazul oricăror întrebări cu privire la prelucrarea datelor personale sau în vederea exercitării oricăruia dintre drepturile menționate mai sus, persoană vizată va transmite o cerere scrisă, la adresa de e-mail contact@loor.ro sau prin Poștă la adresele Organizatorilor, menționate în SECȚIUNEA 1.

 

Secțiunea 10. Stocarea datelor cu caracter personal

Sect.10.1. Datele participanților la Concurs sunt stocate pentru o perioada de 3 ani la dată finalizării Concursului, pentru respectarea termenului general de formulare a plângerilor sau contestațiilor.

Documentele justificative care stau la baza acordării premiului, cum sunt procele verbale de acordare sunt păstrate pentru o perioada de 10 ani de la închiderea anului financiar relevant, pentru a putea fi prezentate autorităților financiare competențe, la solicitarea acestora.

 

Secțiunea 11. Categorii de destinatari

Sect.11.1. Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în cadrul concursului de către sau pe seama Organizatorilor pot fi transmise partenerilor contractuali ai acestuia care asista în organizarea concursului (care vor prelucra datele conform instrucțiunilor Organizatorilor) și realizării celorlalte scopuri menționate mai sus, altor parteneri contractuali, autorităților competente, conform prevederilor legale în vigoare, precum și publicului (în ceea ce privește câștigătorii). Organizatorii pot transfera datele cu caracter personal în alte state din cadrul Uniunii Europene (de ex. laboratoare de analize medicale). Organizatorii se obligă să respecte toate prevederile legale privind protecția datelor personale, stocând datele atât pe perioada desfășurării concursului, cât și ulterior încheierii acestuia, pe perioada necesară, în acord cu prevederilor legale în vigoare în materie fiscală și în materia arhivării.

 

Secțiunea 12. Publicitatea

Sect.12.1. Prin înscrierea și participarea la concurs, câștigătorul/beneficiarul final al premiului își exprimă acordul în mod expres și neechivoc cu privire la filmarea, înregistrarea și/sau fotografierea acestora, precum și cu privire la folosirea pe o durata de 1 an de la momentul intrării în posesia premiului, a tuturor materialelor rezultate în urmă filmării, înregistrării și/sau fotografierii acestora în orice formă de publicitate post-concurs, în legătură cu aceasta, fără remunerare sau cost din partea Organizatorilor.

Sect.12.2. Înscrierea la concurs implică acceptarea necondiționată și irevocabilă a câștigătorului/beneficiarului final al premiului că numele, fotografiile și materialele filmate cu aceștia în timpul desfășurării concursului sau în cadrul campaniilor publicitare ulterioare, conținând imaginea, numele și vocea acestora, să poate fi fixate, difuzate și/sau exploatate în scop publicitar pe o durată de 1 an de la momentul intrării în posesia premiului de către Organizatori, fără niciun fel de pretenții pecuniare sau de orice altă natură din partea câștigătorului/beneficiarului final al premiului. 

Sect.12.3. Prin înscrierea și participarea la concurs, câștigătorul/beneficiarul final al premiului cedează cu titlu gratuit Organizatorilor dreptul exclusiv de a folosi imaginea și vocea acestora în toate ipostazele, situațiile și aparițiile realizate de aceștia în timpul investigațiilor oferite ca premiu, pe o durata de 1 an de la intrarea în posesia premiului. Drepturile acordate includ dreptul de folosire a numelui, imaginii (în fotografii și/sau înregistrări audio-video) și a vocii acestora, în toate tipurile de media cunoscute în prezent sau apărute ulterior, precum și folosirea lor pe o durata de 1 an de la momentul intrării în posesia premiului, în scop publicitar, în toate campaniile de promovare realizate de către Organizatori, pe teritoriul României, inclusiv prin internet

 

Secțiunea 13. Litigii

Sect.13.1. Eventualele litigii apărute între Organizatori și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competențe. Legea aplicabilă este legea română.

 

Secțiunea 14. Încetarea înainte de termen a concursului

Sect.14.1. Concursul poate înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul imposibilității Organizatorilor, din motive independente de voința acestora, de a continua concursul potrivit Regulamentului oficial. Situațiilor avute în vedere mai sus le sunt asimilate și actele de putere publică ale unei instanțe competente sau ale altei autorități publice competențe care impedica derularea concursului potrivit regulamentului oficial. În situațiile avute în vedere în această secțiune, Organizatorii nu mai sunt ținuți la nicio obligație către Participanți, după cum nu sunt ținuți la întoarcerea unei sume bănești sau plata unei sume bănești cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a concursului urmează a fi adusă la cunoștiință publică în modalitățile prevăzute la SECȚIUNEA 1.

 

Secțiunea 15. Regulamentul oficial al concursului

Sect.15.1. Regulamentul oficial al concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul loor.ro precum și la sediile Organizatorilor. Prin participarea la acest concurs, Participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament oficial.