Treci la conținutul principal

Regulament Oficial Concurs “Picioarele te ajută să te relaxezi. Tu cum le mulțumești?”

CAMPANIA PROMOȚIONALĂ LOOR JEWELRY

“Picioarele te ajută să te relaxezi. Tu cum le mulțumești?”

 Perioada: 08.07.2022 – 15.08.2022

 REGULAMENTUL OFICIAL

 

 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania promoțională “Picioarele te ajută să te relaxezi. Tu cum le mulțumești?” („Campania”) este organizată și desfășurată de GRAVEAZA POVESTEA TA SRL, o societate comercială din România, cu sediul social în Tunari, Ilfov, pe Str. Alexandru Ioan Cuza, nr 32A, C.U.I. RO43095942, Nr. la Reg Comertului:

J23/4340/2020, cont RO88RNCB0297168315800001, deschis la Banca Comercială Română, reprezentată legal de Irina Andreea Caleșu, în calitate de Administrator (”Organizator”).

 

1.2. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menționate mai jos („Regulamentul Oficial”).

 

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site www. Loor.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor menționate în Secțiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.

 

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestora pe site-ul www.Loor.ro.

 

1.5. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

 1. ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

 

2.1. Campania este organizată și se desfășoară exclusiv pe teritoriul României, cu respectarea condițiilor de participare din secțiunea 5.

Pentru obținerea de informații suplimentare, participanții pot accesa Regulamentul oficial publicat pe site-ul www.Loor.ro, pe întreagă durata a Campaniei, potrivit celor menționate în Secțiunea 3 de mai jos.

 

2.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica zona de desfășurare a Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial și de a anunța acest lucru public pe site-ul oficial www.Loor.ro

 

 1. DURATA CAMPANIEI

 

3.1. Campania va fi lansată cel mai devreme la data de 08.07.2022 (ora

00:00:01 AM) și se va desfășură până cel mai târziu în data de 15.08.2022 (ora 23:59:59), perioadă denumită în continuare ‘’durata campaniei’’ sau ‘’perioada campaniei’’.

 

3.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial și de a anunța acest lucru public pe site-ul www.Loor.ro.

 

 1. MĂRCILE PARTICIPANTE / SCOPUL CAMPANIEI

 

4.1. În această Campanie, Produsele participante sunt o selecție de produse din portofoliul Organizatorului din colecția de brățări de picior LOOR Jewelry (denumite în mod colectiv "Produse participante" sau individual "Produs participant").

 

4.2. Lista produselor participante este alcătuită din întregul portofoliu de bijuterii disponibile in categoria Brățări de picior (https://loor.ro/collections/bratari-de-picior)

 

4.3. După încheierea Perioadei Campaniei, Produsele participante menționate mai sus își pierd calitatea de Produs participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavând nicio răspundere sau obligație în legătură cu Campania față de consumatorii care achiziționează asemenea produse după data încetării Perioadei Campaniei sau în afara Perioadei Campaniei, în alte zile decât cele cuprinse în Perioada Campaniei.

 

4.4. Produsele participante sunt disponibile în limita stocului existent din site și nu sunt marcate cu etichete/ buline promoționale care să semnalizeze prezența lor în Campanie.

 

4.5. Prin intermediul campaniei “Picioarele te ajută să te relaxezi. Tu cum le mulțumești?” organizată pe durata prevăzută în art 3.1, consumatorii ce vor lua parte la această campanie vor trebui să achiziționeze cel puțin un Produs participant din portofoliul de brățări de picior LOOR Jewelry.

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

5.1. Campania este deschisă participării persoanelor fizice, cetățeni români, cu domiciliul sau reședința, chiar și temporară, în România.

 

5.2. La această Campanie NU au drept de participare următoarele

persoane:

 • Prepușii, soții/ soțiile și rudele de gradul 1 ale angajaților Organizatorului precum și ale membrilor Consiliului de administrație al Organizatorului;
 • Persoanele cu vârsta mai mică de 18 ani la data înscrierii în Campanie, data înscrierii fiind data achiziției realizate pe site-ul Loor.ro.
 • Participanții în cadrul actualei promoții nu pot câștiga decât un singur premiu din toate cele disponibile pentru fiecare etapă din cadrul Campaniei.

 

5.3. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii sau care au participat la Campanie deși se aflau sub incidența art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a urmări în instanță respectivele persoane pentru recuperarea premiilor și a prejudiciilor cauzate.

 

5.4. Orice încercare de fraudare, de inducere în eroare, de încălcare și/sau nerespectare a condițiilor de participare se soldează cu eliminarea definitivă a participantului în cauză, acesta urmând a fi informat în scris cu privire la această decizie.

 

5.5. Sub rezerva dispozițiilor art. 5.2., la această campanie au drept de participare persoanele precizate la art. 5.1. care dețin numere de telefon și adrese de email valabile pe toată perioada campaniei (de la data înscrierii în campanie, cel mai devreme 08.07.2022, ora 00:00:01 AM până la data de 15.08.2022, ora 23:59:59 PM) dar și în perioada de validare a câștigătorilor menționată în Secțiunea 8 a prezentului regulament.

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI

 

6.1. Mecanismul Campaniei implică achiziționarea a cel puțin o brățară de picior și se rezumă la următoarea descriere: Cumpără o brățară de picior și intri automat în tragerea la sorți pentru unul dintre premiile LOOR Jewelry

 

6.2. Mecanismul Campaniei poate fi sumarizat într-un singur pas simplu: Achiziționează orice brățară de picior de pe site-ul www.Loor.ro în perioada 08.07-15.08.2022 și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 3 premii: O ședință SPA, pentru picioare, un voucher în valoare de 300 lei cu care îți poți achiziționa bijuterii din argint de pe www.Loor.ro sau o brățară de picior “Brățară de picior argint Colours & Pearls”.

 

6.3. În cadrul campaniei există următoarele tipuri de premii:  

 • O ședință SPA, pentru picioare;
 • Voucher LOOR Jewelry, pentru bijuterii din aur sau argint;
 • O brățară de picior LOOR;

oferite către participanții ce au înscris pe site-ul www.Loor.ro, perioada 08.07.2022 – 15.08.2022, până la ora 23:59:59. Premiile se câștigă prin mecanismul de tragere la sorți din cadrul site-ului www.random.org.

 

 1. PREMIILE CAMPANIEI ȘI VALOAREA ACESTORA

În cadrul campaniei “Picioarele te ajută să te relaxezi. Tu cum le mulțumești?” se vor acorda următoarele tipuri de premii:

 

7.1. Descrierea premiilor

 

 • O ședință SPA, pentru picioare, în valoare de 200 lei (TVA inclus);
 • Voucher LOOR Jewelry, pentru bijuterii din argint, în valoare de 300 lei (TVA inclus);
 • O brățară de picior LOOR - “Brățară de picior argint Colours & Pearls”, în valoare de 169.90 lei (TVA inclus);

 

7.2. Extragerile pentru premiile oferite prin tragere la sorți vor avea loc pe data de 17.08.2022, Se vor extrage 3 câștigători și 3 rezerve.

 

7.3. Procedura de validare a câștigătorilor va începe în maximum 10 zile după tragerea la sorți.

 

7.4. Tragerea la sorți se va efectua în prezența reprezentantului “Organizatorului”, responsabil în organizație cu gestionarea campaniei “Picioarele te ajută să te relaxezi. Tu cum le mulțumești?”, prin intermediul site-ului www.random.org; fiecare tragere la sorți din calendarul expus în art. 7.2 poate fi înregistrată video, pentru a servi ca material justificativ ulterior, în cazul apariției de contestații privind veridicitatea câștigătorilor desemnați.

 

7.5. În cazul în care cele două părți menționate în art. 7.4 nu pot participa fizic la extragere în același loc, aceeași încăpere, pentru a fi martorii fizici ai extragerii, din motive de siguranță, cauzate de Covid-19 sau alte evenimente care periclitează sănătatea și siguranța publică, extragerea se va desfășura prin prezența virtuală a celor două părți, prin intermediul unei platforme digitale de comunicare: Microsoft Teams/ Skype/ Zoom. Cele două părți vor avea acces la vizionarea aceluiași ecran, în același timp, prin opțiunea de vizualizare comună a conținutului, de tipul “Share screen”, astfel încât vor putea fi martorii tragerii la sorți în timp real.

 

7.6. Conform obligației organizatorilor prevăzută în art. 42 alin 2 din O.G. 99/2000, de a face publice numele câștigătorilor și câștigurile acordate, lista câștigătorilor și a premiilor va fi publicată pe site-ul www.Loor.ro, în rubrica dedicată regulamentului de concurs, printr-un LATE EDIT, prin secțiunea: ‘’Câștigători’’.

 

 1. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR:

 

8.1. Pentru a fi validați drept câștigători, participanții vor fi nevoiți să ateste o achiziție validă și nereturnată a unei brățări de picior LOOR Jewelry.

 

8.2. În cazul în care câștigătorii nu pot fi validați și contactați telefonic (ca de exemplu, dar fără a se limita la: situațiile în care acesta nu răspunde la e-mail sau telefon, numărul este nealocat, telefonul este închis etc.) în termen de max. 3 zile lucrătoare consecutive, de la data extragerii săptămânale, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

 

8.3. Câștigătorii nu pot ceda premiul, în integralitatea sa, unei alte persoane. Premiul va fi predat/ livrat câștigătorilor, numai în baza unui proces verbal de predare-primire a premiului, în care se vor consemna datele câștigătorului (Numele și prenumele, număr telefon, Codul numeric personal, adresă, e-mail) și datele de individualizare ale tipului de premiu câștigat, precum și datele care îl califică drept câștigător al premiului. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi întocmit și semnat în două exemplare, în original.

 

8.4. Campania se adresează participanților cu vârstă împlinită de 18 ani la data înscrierii în campanie, conform detaliilor menționate în secțiunea 5.

 

8.5. Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite în cadrul Campaniei, înlocuirea premiilor sau schimbarea parametrilor acestora; în cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 

 1. RĂSPUNDERE

 

9.1. Prin participarea la Campanie, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători.

 

9.2. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

10.1. În conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), participanții la prezenta campanie promoțională sunt informați cu privire la următoarele aspecte legate de viață private și protecția datelor.

 

Cine este operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

Operatorul este entitatea GRAVEAZA POVESTEA TA SRL, o societate comercială din România, cu sediul social în Tunari, Ilfov, pe Str. Alexandru Ioan Cuza, nr 32A, C.U.I. RO43095942, Nr. la Reg Comertului: J23/4340/2020, cont RO88RNCB0297168315800001, deschis la Banca Comercială Română, denumit în continuare, pentru scopul prezentei secțiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul".

Operatorul a desemnat în mod oficial un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal care să vă răspundă solicitărilor dumneavoastră, responsabil care poate fi contactat folosind următorul canal de comunicare, telefon: 0755.095.474.

 

Cum obținem datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt obținute din site, din fișa de comandă.

 

Care este scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal?

În cadrul acestei Campanii, Operatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scop confirmării, validării și livrării premiilor LOOR Jewelry.

 

Care este temeiul juridic în baza căruia Operatorul prelucrează datele dumneavoastră?

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră se bazează pe executarea unei obligații contractuale, având în vedere că Regulamentul Oficial al Campaniei reprezintă contractul dintre Organizator și participanți.

Prin înregistrarea dumneavoastră în calitate de participant la Campanie și prin acceptarea condițiilor acestui Regulament, între dumneavoastră și Organizator este încheiat un contract, pentru executarea căruia sunt prelucrate datelor dumneavoastră în scopuri care să facă posibilă gestionarea participării dumneavoastră la Campanie, inclusiv în Iegătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei.

În cele din urmă, vă informăm că Operatorul va prelucra, de asemenea, datele dumneavoastră în vederea respectării obligațiilor legale din domeniul fiscal în ceea ce privește evidența premiilor acordate (în măsura în care legea impune îndeplinirea unor astfel de formalități), iar un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date poate atrage imposibilitatea de a ne îndeplini obligațiile legale care ne revin în calitate de organizator al Campaniei și de a vă acorda premiul.

 

Ce informații cu caracter personal trebuie să ne furnizați?

Dacă participarea la prezenta Campanie implică transmiterea de către dumneavoastră a unor date cu caracter personal într-un formular/ modalitate în care se indică faptul că anumite date sunt obligatorii, trebuie să furnizați cel puțin datele marcate că fiind obligatorii pentru ca participarea dumneavoastră la Campanie să poată fi gestionată.

În cazul în care nu furnizați cel puțin aceste date, participarea dumneavoastră la Campanie nu va fi posibilă.

 

Ce trebuie să garantați atunci când furnizați date cu caracter

personal?

Atunci când furnizați date, trebuie să vă asigurați că acestea sunt reale, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea fi ocazionat ca urmare a încălcării acestei obligații. În plus, prin furnizarea datelor dumneavoastră, garantați că aveți peste 18 ani, fiind pe deplin responsabil pentru această declarație.

 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Operatorul utilizează serviciile unor parteneri, cum este firma de curierat, pentru livrarea premiilor acestei Campanii.

 

Cât timp păstram datele dumneavoastră?

Datele personale vor fi păstrate cât timp relația stabilită între participant și Operator este în derulare, pe durata derulării Campaniei și acordării premiilor, precum perioada necesară pentru protejarea drepturilor Organizatorului, având în vedere legea aplicabilă, inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de legislația fiscală. Ulterior, cu condiția de a nu se fi exercitat dreptul la ștergere, aceste date vor fi păstrate în conformitate cu termenele legale aplicabile în fiecare caz specific, ținând cont de tipul de date, precum și de scopul prelucrării.

Puteți solicita Operatorului mai multe informații cu privire la termenul de conservare a datelor cu caracter personal la telefon: 0755 095 474

 

Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Ca răspuns la preocuparea noastră de a asigura securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră, am adoptat nivelurile de securitate necesare pentru protecția datelor cu caracter personal și am instalat mijloacele tehnice aflate la dispoziția dumneavoastră pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor cu caracter personal furnizate.

 

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră?

Operatorul vă informează că aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și de a obține confirmarea prelucrării, dacă este cazul, precum și informații cu privire la modul în care sunt prelucrate acestea.

Astfel, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

- De a accesa datele dumneavoastră: aveți dreptul de a vă accesa datele pentru a ști care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm vă privesc și care sunt condițiile în care sunt prelucrate.

- De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră: aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor inexacte sau, dacă este cazul, să solicitați ștergerea acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate de către Operator.

- De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră: în anumite circumstanțe, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care Operatorul va păstra datele în legătură cu care ați solicitat restricționarea prelucrării numai pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.

- La portabilitatea datelor dumneavoastră: în anumite circumstanțe, veți avea dreptul să primiți datele personale care vă privesc, și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și ca acestea să fie transmise de Operator către alt operator.

- De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră: în anumite circumstanțe și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care prelucrarea va înceta, cu excepția cazului în care Operatorul trebuie să continue să facă acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție. De asemenea, vă reamintim că puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri publicitare sau promoționale.

- De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.

Aceste drepturi pot fi exercitate prin următoarele canale:

- online, pe email, către adresa contact@loor.ro, cu mențiunea „Protecția datelor".

-fizic, printr-o scrisoare scrisă, trimisă la sediul GRAVEAZA POVESTEA TA SRL, din Str. Puțul lui Zamfir, nr 37, etaj 3, sector 1, București, în atenția Departamentului de Marketing, cu mențiunea „Protecția datelor".

- telefon: 0755 095 474.

În ambele cazuri, Operatorul are dreptul, în condițiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci când are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante.

Operatorul vă va furniza informațiile solicitate în termen de maximum o lună de la primirea cererii. Acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererilor și de numărul acestora.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, în cazul în care acesta a fost acordat pentru un anumit scop, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ anterior retragerii acestuia. Puteți depune o plângere la Autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, vă încurajam să transmiteți în primă instanță reclamația dumneavoastră responsabilului cu protecția datelor, pentru a fi soluționată în mod amiabil.

 

 1. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunțată public și care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu își asumă niciun fel de răspundere referitor la premiul care ar trebui oferit în urma îndeplinirii condițiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

 1. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din București.

 

 1. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toți participanții pe site-ul www.Loor.ro.

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenelor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

 

Organizator,

GRAVEAZA POVESTEA TA SRL

Irina Andreea Caleșu

Administrator

www.Loor.ro